Zoek
Zoek
Sluit
Je probeert onze website te bekijken via een browser die wij helaas niet meer ondersteunen per 1 februari 2021. Hierdoor werkt de website voor jou mogelijk niet optimaal. Wij willen natuurlijk dat je op de beste en veiligste manier onze website kunt bezoeken. Daarom adviseren wij je om een andere browser te installeren. Wil je weten hoe je dat kunt doen? Lees hier dan meer.

Regels voor onderhoud centrale verwarmingstoestellen

28/09/2017

Sinds 1 juni 2007 gelden in Vlaanderen nieuwe regels voor het onderhoud en nazicht van centrale verwarmingstoestellen. Die regels vloeien ten dele voort uit Europese voorschriften. Ze werden door de Vlaamse Regering vastgelegd op 8 december 2006 in het besluit betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

De Vlaamse regelgeving in een notendop:

Centrale verwarming op vaste brandstof (o.a. hout, pellets, steenkool)
- Jaarlijks onderhoud door een geschoold vakman.  Het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag ook door een schoorsteenveger uitgevoerd worden. 
- Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel. 
- De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. 
- De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar, beiden houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.

Centrale verwarming op vloeibare brandstof (o.a. stookolie) met vermogen groter of gelijk aan 20 kW
- Jaarlijks onderhoud door een erkend technicus vloeibare brandstof. Het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag ook door een schoorsteenveger uitgevoerd worden. 
- Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel. 
- De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. 
- De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar, beiden houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.


Centrale verwarming op gasvormige brandstof (o.a. aardgas, propaan, butaan) met vermogen groter of gelijk aan 20 kW
- Tweejaarlijks onderhoud door erkend technicus gasvormige brandstof G1/G2/G3 (vraag uw technicus of hij over de juiste erkenning beschikt voor het onderhoud van uw toestel). Het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag ook door een schoorsteenveger uitgevoerd worden.
- Dit is een verplichting voor de gebruiker van het stooktoestel. 
- De gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. 
- De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar, beiden houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.