Zoek
Zoek
Sluit
Je probeert onze website te bekijken via een browser die wij helaas niet meer ondersteunen per 1 februari 2021. Hierdoor werkt de website voor jou mogelijk niet optimaal. Wij willen natuurlijk dat je op de beste en veiligste manier onze website kunt bezoeken. Daarom adviseren wij je om een andere browser te installeren. Wil je weten hoe je dat kunt doen? Lees hier dan meer.

Wijs uw klant op het belang van onderhoud aan verwarmingsinstallatie

14/11/2019

Nu het stookseizoen weer vol aan de gang is, is het voor uw klant van belang om ervoor te zorgen dat de verwarmingsinstallatie goed onderhouden is. Wijs uw klant daarop, want daarmee wordt een hoger rendement gehaald en het risico op CO-vergiftiging wordt verminderd.

Dat adviseert Bouwunie. Stookinstallaties moeten in Vlaanderen periodieke inspecties krijgen, die moet worden uitgevoerd door een onderhoudstechnicus. Dit moet voor stookinstallaties op vloeibare of vaste brandstof (bijvoorbeeld mazout, kolen of hout) ieder jaar gebeuren. Voor gasgestookte centrale verwarmingsketels geldt dat de inspectie om de twee jaar plaats moet vinden. Dit is belangrijk voor de preventie van CO-vergiftiging en het heeft een positief effect op het energieverbruik en het leefmilieu. 

Deze onderhoudsplicht is nog niet helemaal ingeburgerd en veel van uw klanten stellen waarschijnlijk het onderhoud door een vakman uit. Wijs uw klanten hier dus op, want ze kunnen er een hoop geld en leed mee besparen.