Zoek
Zoek
Sluit
Je probeert onze website te bekijken via een browser die wij helaas niet meer ondersteunen per 1 februari 2021. Hierdoor werkt de website voor jou mogelijk niet optimaal. Wij willen natuurlijk dat je op de beste en veiligste manier onze website kunt bezoeken. Daarom adviseren wij je om een andere browser te installeren. Wil je weten hoe je dat kunt doen? Lees hier dan meer.

Waar komt uw elektriciteit vandaan?

08/09/2017

Nu de elektrisch aangedreven verwarmingssystemen steeds meer opkomen, met name de warmtepompen, is het belangrijk om te weten hoe de elektriciteit wordt opgewekt. De VREG, de toezichthouder op de Vlaamse elektriciteitsmarkt, geeft daar een antwoord op met het Brandstofmixrapport 2016. 
 

In vergelijking met 2015 is het aandeel aan fossiele brandstoffen gedaald: slechts 21% van de Vlaamse elektriciteit heeft een fossiele oorsprong. Het grootste aandeel is voor kernenergie, dit aandeel bedraagt 47%. Hernieuwbare energie raakt bijna de 31%. Hiertoe behoren niet alleen zon- en windenergie, maar ook energie uit biomassa, biogas en aardwarmte. 

De groene stroom in België komt voor meer dan de helft uit waterkracht, gevolgd door windenergie en biomassa. Van de groene stroom kwam 27% uit Vlaanderen, de rest voornamelijk uit Scandinavië.

Infographic groot
Bron: VREG