Zoek
Zoek
Sluit
Je probeert onze website te bekijken via een browser die wij helaas niet meer ondersteunen per 1 februari 2021. Hierdoor werkt de website voor jou mogelijk niet optimaal. Wij willen natuurlijk dat je op de beste en veiligste manier onze website kunt bezoeken. Daarom adviseren wij je om een andere browser te installeren. Wil je weten hoe je dat kunt doen? Lees hier dan meer.

Adviseer uw klant om regelmatig het ventilatiesysteem te reinigen

14/01/2021

Er wordt niet vaak bij stilgestaan, maar ook een ventilatiesysteem heeft onderhoud nodig. Het reinigen van de ventilatie-unit en de kanalen kan u voor uw klanten doen. Maar uw klanten kunnen zelf ook iets doen! 

Wij hebben stapsgewijs enkele tips op een rij gezet voor het behoud van een gezond binnenklimaat:

Reinig de mechanische ventilatiebox

1) Haal de stekker van de ventilatiebox uit het stopcontact
2) Wacht met openen: de ventilator draait nog na!
3) Open de deksel van de ventilatiebox
4) Loszittend vuil verwijdert u simpel met een stofzuiger
5) Met een platte schroevendraaier of paletmes verwijdert u voorzichtig vastzittend vuil
6) Met een vochtige doek kunt u de rest reinigen
7) De ventilatorbladen reinigt u het beste met een zachte borstel
8) Sluit de ventilatiebox en steek de stekker weer in het stopcontact.

Let op: ga voorzichtig te werk! De ventilator is in de fabriek gebalanceerd en de kleinste beschadiging kan ervoor zorgen dat de ventilator meer geluid produceert. Voorkom vuil in de lager, dit zorgt voor lawaai, slijtage en een verminderde capaciteit.

Reinig de ventilatieventielen

De ventilatieventielen in het plafond of muren zijn makkelijk door uw klanten zelf te reinigen:

1) Haal de ventielen uit de behuizing
2) Zet een markeerstreepje, zodat u de ventielen op dezelfde plek kan terugplaatsen
3) Reinig de ventielen met een vochtige doek
4) Met een stofzuiger kan u het eerste stuk van het kanaal schoonmaken.
5) Plaats de ventielen terug

Reinig de ventilatieroosters bij ramen

1) Indien mogelijk, haal de kap van het rooster
2) Reinig de binnenzijde van het ventilatierooster met een stofzuiger
3) Het rooster neemt u best af met een vochtige doek
4) Maak de kap schoon en klik of draai deze weer vast

Vervang regelmatig de filters van WTW-systemen
Adviseer uw klant om jaarlijks onderhoud aan het WTW-toestel te laten uitvoeren. Balansventilatiesystemen met WTW, ofwel warmteterugewinning, hebben filters. Vervang deze minimaal eens per jaar! Bij nieuwbouwwoningen is het aan te raden de filters vaker te vervangen, omdat er nog bouwstof in de woning aanwezig is.

Reinig de ventilatiekanalen
Wanneer u bij een ventiel in het kanaal kan kijken, kan u makkelijk reinigen met een stofzuiger. Om een gezond binnenklimaat te houden laat uw klant eens per 4 tot 8 jaar het kanalensysteem door een specialist reinigen. Laat dit ook afhangen van de vervuiling! Schijn eens met een zaklamp in het kanaal om te zien hoe vervuild het is.