Zoek
Zoek
Sluit
Je probeert onze website te bekijken via een browser die wij helaas niet meer ondersteunen per 1 februari 2021. Hierdoor werkt de website voor jou mogelijk niet optimaal. Wij willen natuurlijk dat je op de beste en veiligste manier onze website kunt bezoeken. Daarom adviseren wij je om een andere browser te installeren. Wil je weten hoe je dat kunt doen? Lees hier dan meer.
U bent hier: 

Privacy

Van de besloten vennootschap Wasco Holding B.V., gevestigd te Twello en de aan haar gelieerde ondernemingen, hierna verder aangeduid als “Wasco”. 
Door middel van dit privacy statement informeren we u over de wijze waarop Wasco met uw persoonsgegevens omgaat.  

Verwerking persoonsgegevens 

Indien u zich op onze website registreert als klant, leggen we van u de volgende persoonsgegevens vast: voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.  Deze gegevens worden door ons gebruikt om met u te kunnen communiceren over bestellingen en om u te kunnen informeren over onze diensten en producten. Wanneer u aankopen bij ons doet, worden uw aankopen eveneens geregistreerd.  

Uw rechten

Op uw verzoek verstrekken we u informatie over de persoonsgegevens die we over u verwerken, aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn of zullen worden verstrekt en de periode dat de persoonsgegevens vermoedelijk zullen worden opgeslagen. U heeft daarnaast het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze onjuist zijn, om de verwerking daarvan te laten beperken of om deze te laten verwijderen. Indien u meent dat Wasco niet overeenkomstig dit privacy statement handelt of niet in overeenstemming met de geldende privacywetgeving handelt, kunt u contact opnemen met de afdeling e-commerce via het e-mailadres privacy@wasco.nl. Voor zover u niet tevreden bent over de wijze waarop we met uw klacht(en) zijn omgegaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Beveiliging 

Wasco draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bent van Wasco of zolang als wettelijk verplicht is.